Ikona
Bakalář
Česky English

La Biennale arte 2022Stalo se již dobrým zvykem vyrážet za inspirací na zajímavá místa. V liché kalendářní roky to vždy bylo La Biennale arte v italských Benátkách. Bylo, protože kovidové období zasáhlo i do konání 59. ročníku a z let lichých staly se roky sudé. Tříletá pauza neubrala nic na zajímavosti a poutavosti vybraných děl. Letošní hlavní téma  "The milk of dreams" bylo inspirované stejnojmennou knihou surrealistické umělkyně Leonory Carrington (1917–2011), která popisuje magický svět, kde se každý může měnit, transformovat, stát se něčím anebo někým jiným. 

Na největší světové výstavě vystavuje 213 umělců z 58 zemí světa, je zde vystaveno na 1433 děl a dle údajů organizátorů bylo speciálně pro bienále vytvořeno 80 nových projektů.  

Nevím, zda jsme stihli za krátkou návštěvu projít všechna místa a vidět všechny umělce, ale i to, co jsme zhlédli, nám bylo skvělou inspirací do další práce. Kromě obou prostor Arsenal a Giardini, kde se oficiálně bienále koná, jsme si prohlédli expozice umístěné v samotném centru Benátek. Exponáty současných umělců umístěné v palácích a kostelích (svoji  tvorbu představuje český designer Rony Plesl v kostele Santa Maria della Visitazione) jsou v nádherném kontrastu k původnímu vybavení a výzdobě budov.

Kromě vzpomínek na vodní kanály s typickými gondolami si odvážíme pocit, že nic nemusí být takové, jak se jeví a že pod povrchem všedních věcí se skrývají tajemství, která čekají na naše odhalení.