Ikona
Bakalář
Česky English

Výsledky přijímacího řízení na obor Produkční činnost v umění a reklaměDoplňující informace k přijímacímu řízení

Obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP: Produkční činnost v umění a reklamě)

Nahlížení do spisu

Zákonný zástupce nezletilého uchazeče může nahlížet do spisu a vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí.

Ředitelka školy stanovuje 2. května 2023 jako termín, kdy je možné se k podkladům pro vydání rozhodnutí vyjádřit. Nahlížet do spisu žáka lze po telefonické domluvě od 8:00 do 10:00 hodin v budově školy, Stržiště 475, Lysá nad Labem. Tel.: 325 551 074; 724 537 780.

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude zveřejněno do 3. května 2023.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024 pro obor Produkční činnost v umění a reklamě.