Ikona
Bakalář
Česky English

ZHODNOCENÍ AKTIVIT V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZA DRUHÉ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024Druhé pololetí jsme zahájili besedou na velmi aktuální téma nadužívání léků. Podle statistik propadly tisíce Čechů práškům proti bolesti a mnozí jsou na nich závislí. Problém se týká i středoškoláků. Považujeme tedy za důležité žákům vysvětlovat rizika nadužívání léků, příznaky závislosti a zdůrazňovat nevhodnost nákupu léků přes internet. V rámci ankety jsme tentokrát zjišťovali, jak to s užíváním léků mají naši žáci. Zhruba třetina dotazovaných trpí různými chronickými nemocemi, a tak se bez léků na předpis neobejdou. Další třetina žáků uvedla, že se cítí zdrávi a mimo léků na případné nachlazení či jiná respirační onemocnění nic dalšího neužívají. Poslední třetina uvedla, že občas užívají volně dostupné léky na bolest, zakoupené v lékárně. Jsou si ale vědomi, že je třeba číst příbalové letáky, nekombinovat léky a užívání bez doporučení lékaře omezovat. Různá výzkumná šetření ukázala, že je mezi žáky nízká čtenářská gramotnost. Je proto důležité je aktivizovat a motivovat k četbě. V březnu jsme zorganizovali diskusní večery s cílem využít čtenářské zkušenosti těch žáků, kteří čtou, a jsou schopni ostatním doporučit titul, který by je mohl zaujmout. Tomuto tématu jsme se věnovali už ve školním roce 2021/2022 a tehdy jsme uspořádali anketu, kterou jsme letos zopakovali s cílem porovnat oba výsledky. Ukázalo se mírné zvýšení zájmu žáků o četbu, což je potěšující zpráva. Podmínky ke čtení v rodinách většinou mají. Výsledky ankety a úroveň odpovědí potvrdily, že žáci, kteří se četbě skutečně věnují, jsou schopni lépe formulovat svoje myšlenky a rozepsat se o svých pocitech z četby. V rámci diskusního večera ve výchovných skupinách právě tito žáci dokázali poutavě vyprávět o obsahu knížek, které je zaujaly. Úkolem dospělých je předat mladým postoje vedoucí k zodpovědnému zacházení s alkoholem. Poučit je nejen o zákonných opatřeních a varovat je před problémy způsobenými užíváním alkoholu mladistvými, ale i nabídnout možnosti pomoci. Zajímalo nás, jak se ke konzumaci alkoholu staví naši žáci. Tentokrát jsme příliš spokojení nebyli. Dozvěděli jsme se, že užívat alkohol není nic neobvyklého ani u neplnoletých a první sklenice alkoholu byla průměrně ve 13 letech. V apelu na snížení konzumace alkoholu mladistvými a vysvětlování škodlivosti alkoholu budeme pokračovat. Měsíc květen jsme věnovali letním brigádám. Chtěli jsme upozornit na možná úskalí při jejich zařizování a vysvětlit náležitosti pracovních smluv. Konec roku byl tradičně věnován debatám o letních plánech žáků a shrnutí toho, co v průběhu roku u nás zažili.

Další školní rok je za námi a my, pracovníci domova mládeže, už chystáme ten další. Víme, že nám přibude zase o něco více žáků. Moc se na ně těšíme. A přejeme si, aby od nás odcházeli po čtyřech letech tak spokojení, jako ti, kteří se už rozloučili.

 

 Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže