Ikona
Bakalář
Česky English

Zhodnocení průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023 v domově mládeževánoce 1.jpegvánoce 2.jpgVšechny pořádané aktivity vycházejí ze Školního vzdělávacího programu domova mládeže. Jeho součástí je Výchovný program a plán činnosti na daný školní rok. Úvodním termínem v plánu činnosti bylo slovo adaptace. Všechny aktivity byly tedy směřovány k tomu, abychom usnadnili nově příchozím žákům začlenění do kolektivu ve výchovných skupinách a zajistili co nejlehčí vstup do nového prostředí – bez rodičů. Naším úkolem bylo nejen žáky dobře poznat, ale i pokusit se najít způsob, jak odhalit a využít jejich schopnosti a dovednosti.

Pobyt ve školském ubytovacím zařízení s sebou přináší jistá omezení a změnu životního stylu, než na jaký byli žáci zvyklí ve svých rodinách. Pracujeme podle týdenních plánů výchovných skupin a pořádáme aktivity, jejichž smyslem je nejen rozšířit vědomosti žáků v různých oblastech, ale také získání zpětné vazby. Proto se výchovné skupiny scházejí na pravidelných schůzkách, do kterých zařazujeme besedy a debaty na různá témata. Tradičně jsme školní rok zahájili poznáváním Lysé nad Labem, aby noví žáci získali představu o místě, kde se nacházejí. Starší žáci jim předali typy, jak a kde je možné trávit volný čas. V listopadu jsme se věnovali tématu pomoc – co dělat, když jde o zdraví nebo život. Občas máme nějaké případy zdravotních indispozic, a tak jsme se zaměřili na první pomoc při úrazu, bezvědomí, při projevech panické ataky, popálení atd. V následujícím období už všechno směřovalo k Adventu a přípravám na Vánoce. Vyzvali jsme žáky, aby zorganizovali vánoční program. A vánoční večírky skutečně proběhly. Žáci společně ozdobili stromeček, upekli vánoční cukroví, uvařili ovocný punč. Tyto společné aktivity pomáhají žákům lépe se poznat a navozují příjemné klima napříč výchovnými skupinami. V lednu bylo stanoveno téma dieta. Žáci jsou většinu roku mimo domov a nemají přímý dohled rodičů na to, jak se stravují. Proto proběhly debaty o chybách ve stravování a o nevhodnosti diet.

Je na každém žákovi, jak a jestli vůbec se zapojí do společně organizovaných aktivit. Někteří raději volí cestu individuální relaxace. Přesto se snažíme žáky zaujmout a předávat jim nové informace a podněty, které se jim mohou v budoucnu hodit.

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže