Ikona
Bakalář
Česky English

Fulltextové vyhledávání

INFORMACE K NÁSTUPU ŽÁKŮ DO DOMOVA MLÁDEŽE 31. 8. 2021 

Provoz domova mládeže ve školním roce 2021/2022 vzhledem ke covid-19

Veškerá hygienická a protiepidemická opatření platná pro domov mládeže vycházejí z doporučení Ministerstva zdravotnictví a jsou rozpracována v tzv. Manuálu covid-19 pro provoz SŠD Lysá nad Labem, p. o., jehož úplné znění je uveřejněno na webových stránkách školy. www.ssdlysa.cz

Obecné informace

Od žáků se před prvním příchodem do domova mládeže nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

Do všech budov školy platí zákaz vstupu osobám s příznaky infekčního onemocnění.

Každá osoba (žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do všech budov školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví (dále jen MZd).

Vstup zákonných zástupců žáků a dalších osob do budov školy je omezen.

Mimořádné opatření MZd stanoví, že se povoluje osobní přítomnost pouze těm žákům, kteří se podrobí preventivnímu screeningovému testování ve školách, s negativním výsledkem. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání.

Preventivní screeningové testování žáků proběhne s frekvencí 3x po sobě, první test bude proveden 1. září, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021 v budově školy.

 

Příjezd žáků do domova mládeže 31. 8. 2021

1. první ročníky v čase od 16. 00 – 18. 00 hodin

2. druhé, třetí a čtvrté ročníky v čase od 18. 00 – 21. 00 hodin

Žádáme o dodržení stanovených časů a nezbývá než dodat:

TĚŠÍME SE NA VÁS!

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže