Ikona
Bakalář
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Archiv DM


Projekt O2 Think Big – zahájení


 

 

 

 

 

Realizace projektu začala. Po menším zdržení, které bylo využito k odstranění původní výzdoby chodeb jednotlivých pater DM, obdržely zpracovatelky projektu Hanka s Danielou slíbenou částku 10 000,- Kč. Nejprve bylo potřeba vymalovat stropy. Dívky se za pomoci dalších dobrovolníků pustily do práce a před odjezdem na velikonoční prázdniny bylo hotovo. Stropy jsou vymalovány bílou barvou a dlužno říci, že ačkoliv nejsou žáci v oboru malíř – natěrač odborníky, za svojí práci se rozhodně nemusejí  stydět. Všichni zúčastnění zaslouží poděkování také za následný vzorný úklid. Teď nás čeká náročnější fáze – správně namíchat barvu a pustit se do malování stěn. V každém patře bude jiná a rozhodně nebude lehké docílit žádaného odstínu v jednotlivých úsecích chodeb. Snad žákům elán pro práci vydrží a s výsledkem budou všichni spokojeni.

J.ŽigováProjekt O2 Think Big – ukončení

 

Práce jsou dokončeny, získané finanční prostředky vyčerpány, chodby a kuchyňky září novotou. Dne 7. 5. 2014 jsme proto pozvali do domova mládeže paní místostarostku MěÚ Lysá nad Labem Marcelu Chloupkovou, paní ředitelku školy Ing.Bc. Irenu Mázlovou, další členky pedagogického sboru a zástupce žáků na závěrečné vyhodnocení projektu. Při malém pohoštění nám autorky projektu předvedly krátkou prezentaci průběhu prací, při které popsaly všechny fáze a úskalí realizace. Následovala prohlídka nově upravených prostor. Všichni pozvaní hosté byli překvapeni kvalitou odvedené práce a hlavně skutečností, že všechny práce vykonali žáci sami a za poměrně krátkou dobu. Není vůbec běžné, že obětovali svoje osobní volno a pohodlí ve prospěch všech. Na závěr chci autorkám projektu Hance a Daniele ještě jednou poděkovat za nápad a realizaci celé akce a popřát jim, aby až získané zkušenosti využijí v budoucnu, byly stejně úspěšné. Všem, kteří pomáhali, chci poděkovat za aktivitu nejen při všech činnostech, které bylo potřeba udělat, ale i při úklidu. 

Jarmila ŽigováPF 2015

Advent v domově mládeže vždy začíná ozdobením vánočního stromku v hale. Na žáky nezapomněl ani Mikuláš se svojí družinou a přinesl všem malou sladkost, jako připomínku blížících se Vánoc.

Za všechny pracovníky domova mládeže přeji všem žákům krásné Vánoce, bohatou nadílku a úspěšný rok 2015.

Jarmila ŽigováHALLOWEEN 2015

Každoroční oslava svátku Halloween proběhla na DM uspořádáním soutěže masek. Máme radost, že někteří žáci odloží ostych a připraví masku pro zábavu sobě i ostatním.  Jejich motivací je určitě i odměna pro vítěze, kterou jsou drobné úlevy v režimu dne J.

J.Žigová