Ikona
Bakalář
Česky English

Pedagogové

Vedení školy

Ing. Bc. Irena Mázlová
ředitel
mazlova@ogdlysa.cz

PhDr. Vlasta Kočová
zástupce ředitelky školy a výchovný poradce
kocova@ogdlysa.cz

Všeobecně vzdělávací předměty

Ing. Bc. Iva Valenová
přírodní vědy, informatika, technické kreslení, člověk a společnost, koordinátor EVVO
valenova@ogdlysa.cz

Mgr. Radka Sklenářová
tělesná výchova, metodik prevence rizikového chování
sklenarova@ogdlysa.cz

Mgr. Monika Fandáková
dějiny výtvarné kultury, ruský jazyk
fandakova@ogdlysa.cz

MgA.Markéta Korečková
dějiny výtvarné kultury
koreckova@ogdlysa.cz

Mgr. Andrea Hurtová
český jazyk
hurtova@ogdlysa.cz

Mgr. Ludmila Jandlová
český jazyk, německý jazyk, člověk a společnost
jandlova@ogdlysa.cz

Ing. Zdeňka Hrušková
anglický jazyk
hruskova@ogdlysa.cz

PhDr. Vlasta Kočová
český jazyk, psychologie
kocova@ogdlysa.cz

Mgr. Lucie Leonard
anglický jazyk
leonard@ogdlysa.cz

Mgr. Šárka Šmídová
anglický jazyk
smidova@ogdlysa.cz

Daniela Smutná, dipl. um.
anglický jazyk, konverzace v anglickém jazyce, hudební styly a žánry
smutna@ogdlysa.cz

Ing. Eva Küblbeková
anglický jazyk
kublbekova@ogdlysa.cz

Mgr. Marcela Krejčíková
matematika, člověk a společnost
krejcikova@ogdlysa.cz

Mgr. Lenka Majtásová
matematika, ICT
majtasova@ogdlysa.cz 

Mgr. Hošnová Kateřina
český jazyk, člověk a společnost, média, sociální komunikace
hosnova@ogdlysa.cz

Bc. Burdová Zuzana 
německý jazyk, sociální komunikace, psychologie prodeje
burdova@ogdlysa.cz

Ellina Belčikova
ruský jazyk
belcikova@ogdlysa.cz

Ing. Pěcha Tomáš
francouzský jazyk
pecha@ogdlysa.cz

Mgr. Sojka Anufrieva Nelli
ruský jazyk
nelly.sojka@ogdlysa.cz

 

Odborné předměty

Ing. Bc. Irena Mázlová
textilní materiály
mazlova@ogdlysa.cz

Ing. Bc. Eva Nováková
ICT, počítačová grafika, grafický design, produkční činnost v praxi, metodik ICT
enovakova@ogdlysa.cz

Dana Strnadová
konstrukce oděvů, oděvní technologie, modelování oděvů, technologie pro interiér
strnadova@ogdlysa.cz

Ing. Eva Večerková
sociální komunikace, produkční činnost v praxi, ekonomika, účetnictví a daně
vecerkova@ogdlysa.cz

Ing. Jana Furáková
produkční činnost v praxi, ekonomika, právo, marketing, člověk a společnost
furakova@ogdlysa.cz

Alena Hlavatá
oděvní tvorba, zástupce ředitelky pro praktická cvičení
hlavata@ogdlysa.cz

Naďa Šulcová
realizace modelových kolekcí, interiérová a textilní tvorba
sulcova@ogdlysa.cz

Ing. Lenka Švejdová
oděvní tvorba, interiérová a textilní tvorba
svejdova@ogdlysa.cz

Ing. Urbanová Ludmila
interiérová textilní tvorba
urbanova@ogdlysa.cz

Výtvarné předměty

Ing. arch. Eva Lorinc Vokálová
návrhová tvorba pro interiér (výtvarné předměty)
lorinc@ogdlysa.cz

Bc. Jana Dörflová
písmo, výtvarná příprava
dorflova@ogdlysa.cz

Mgr. Alena Ježková
počítačová grafika, dějiny výtvarné kultury
jezkova@ogdlysa.cz

Kateřina Jirásková
výtvarná příprava, grafické techniky
jiraskova@ogdlysa.cz

MgA. Mikuláš Kavan
figurální kreslení, grafické techniky
kavan@ogdlysa.cz

Mgr. akad. mal.Hana Kavanová
výtvarná příprava, figurální kreslení
kavanova@ogdlysa.cz

MgA. Bílová Iveta 
oděvní tvorba, návrhová tvorba, figurální kresba
bilova@ogdlysa.cz

MgA. Jolana Havelková
fotografie
havelkova@ogdlysa.cz 

Iva Rohanová
prostorová tvorba pro interiér, výtvarná příprava, technologie
rohanova@ogdlysa.cz

Mgr. Iva Markvartová
návrhová tvorba, počítačová grafika, figurální kresba
markvartova@ogdlysa.cz

Jindřich Žáček, akad. mal.
počítačová grafika, figurální kreslení
zacek@ogdlysa.cz

BcA. Jolana Daňková
typografie, návrhová tvorba
dankova@ogdlysa.cz

Margita Žáčková, akad. mal.
figurální kreslení
zackova@ogdlysa.cz

MgA. Červáková Marta 
grafické techniky, počítačová grafika, technologie
cervakova@ogdlysa.cz

BcA. Andrea Řečínská
základy vizualizace, návrhová tvorba, technické kreslení pro interiér (výtvarné předměty)
recinska@ogdlysa.cz

Jan Němec
počítačová grafika, výtvarná příprava
nemec@ogdlysa.cz

Bc. Kamil Voděra
fotografie
vodera@ogdlysa.cz

Domov mládeže

Mgr. Jarmila Žigová
vedoucí domova mládeže
zigova@ogdlysa.cz

Jana Svobodová
vychovatelka 

Jitka Šenkýřová 
vychovatelka 

Zdeňka Galatíková
vychovatelka