Ikona
Bakalář
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Pedagogové

Vedení školy

Ing. Bc. Irena Mázlová
ředitel
mazlova@ogdlysa.cz

PhDr. Vlasta Kočová
zástupce ředitelky školy a výchovný poradce
kocova@ogdlysa.cz

Všeobecně vzdělávací předměty

Ing. Bc. Iva Valenová
přírodní vědy, matematika, koordinátor EVVO
valenova@ogdlysa.cz

Mgr. Radka Sklenářová
tělesná výchova, metodik prevence rizikového chování
sklenarova@ogdlysa.cz

Mgr. Monika Fandáková
dějiny výtvarné kultury, ruský jazyk
fandakova@ogdlysa.cz

Mgr. Pavla Formánková
český jazyk, anglický jazyk
formankova@ogdlysa.cz

Mgr. Ludmila Jandlová
český jazyk, německý jazyk
jandlova@ogdlysa.cz

Ing. Zdeňka Hrušková
anglický jazyk
hruskova@ogdlysa.cz

PhDr. Vlasta Kočová
český jazyk, psychologie
kocova@ogdlysa.cz

Mgr. Lucie Leonard
anglický jazyk
leonard@ogdlysa.cz

Mgr. Šárka Šmídová
anglický jazyk
smidova@ogdlysa.cz

Daniela Smutná, dipl. um.
anglický jazyk
smutna@ogdlysa.cz

Ing. Eva Küblbeková
anglický jazyk
kublbekova@ogdlysa.cz

Mgr. Marcela Krejčíková
matematika
krejcikova@ogdlysa.cz

Mgr. Lenka Majtásová
matematika, ICT
majtasova@ogdlysa.cz 

Mgr. Hošnová Kateřina
český jazyk
hosnova@ogdlysa.cz

Bc. Burdová Zuzana 
německý jazyk
burdova@ogdlysa.cz

Ellina Belčikova
ruský jazyk
belcikova@ogdlysa.cz

Tatiana Babinská
ruský jazyk
babinska@ogdlysa.cz

Ing. Pěcha Tomáš
francouzský jazyk
pecha@ogdlysa.cz

 

Kateřina Vávrová
asistent pedagoga
vavrova@ogdlysa.cz

Odborné předměty

Ing. Bc. Irena Mázlová
textilní materiály
mazlova@ogdlysa.cz

Ing. Bc. Eva Nováková
ICT, počítačová grafika, metodik ICT
enovakova@ogdlysa.cz

Dana Strnadová
konstrukce oděvů, oděvní technologie, modelování oděvů
strnadova@ogdlysa.cz

Ing. Eva Večerková
ekonomika podniku, písemná a elektronická komunikace
vecerkova@ogdlysa.cz

Ing. Jana Furáková
produkční činnost v praxi
furakova@ogdlysa.cz

Alena Hlavatá
zástupce ředitelky pro praktická cvičení
hlavata@ogdlysa.cz

Naďa Šulcová
praktická cvičení
sulcova@ogdlysa.cz

Ing. Lenka Švejdová
oděvní tvorba
svejdova@ogdlysa.cz

Ing. Urbanová Ludmila
interiérová textilní tvorba
urbanova@ogdlysa.cz

Výtvarné předměty

MgA. Adámková Marie 
interiérová návrhová tvorba
adamkova@ogdlysa.cz

Ing. arch. Zuzana Tlachová,Ph.D.
interiérová návrhová tvorba
tlachova@ogdlysa.cz

Bc. Jana Dörflová
dějiny výtvarné kultury
dorflova@ogdlysa.cz

DiS. Kateřina Dörflová
výtvarná příprava
kdorflova@ogdlysa.cz

Mgr. Libuše Gemrotová- Prudíková
počítačová grafika
prudikova@ogdlysa.cz

Kateřina Jirásková
výtvarná příprava, grafické techniky
jiraskova@ogdlysa.cz

MgA. Mikuláš Kavan
figurální kreslení, grafické techniky
kavan@ogdlysa.cz

Mgr. akad. mal.Hana Kavanová
výtvarná příprava, figurální kreslení
kavanova@ogdlysa.cz

MgA. Bílová Iveta 
návrhová tvorba - oděvní design
bilova@ogdlysa.cz

MgA. Jolana Havelková
fotografie
havelkova@ogdlysa.cz 

Iva Rohanová
technologie, písmo
rohanova@ogdlysa.cz

Mgr. Iva Markvartová
počítačová grafika, návrhová tvorba
markvartova@ogdlysa.cz

Jindřich Žáček, akad. mal.
počítačová grafika, figurální kreslení
zacek@ogdlysa.cz

BcA. Jolana Daňková
typografie, návrhová tvorba
dankova@ogdlysa.cz

Margita Žáčková, akad. mal.
figurální kreslení
zackova@ogdlysa.cz

MgA. Červáková Marta 
grafické techniky
cervakova@ogdlysa.cz

 

Domov mládeže

Mgr. Jarmila Žigová
vedoucí domova mládeže
zigova@ogdlysa.cz

Dana Pudilová
vychovatelka 

Jana Svobodová
vychovatelka 

Jitka Šenkýřová
vychovatelka