Ikona
Bakalář
Česky English

Přijímací řízení 2024/25

VÝSLEDKY

 

 

UPOZORNĚNÍ

Před vydáním rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí má každý účastník řízení právo podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí.

Nahlížení do spisu je možné dne 14. 5. 2024 v době od 13:00 do 15:00 hodin v sekretariátu školy, Stržiště 475, Lysá nad Labem.

Upozorňujeme, že spis obsahuje pouze dokumenty, které jste škole zaslali, tj. přihláška + přílohy. U uchazečů, kteří vykonali JPZ, navíc záznamové archy didaktických testů JPZ, pokud je však konali na naší škole. ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ NENÍ SOUČÁSTÍ TOHOTO SPISU.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny dne 15. 5. 2024 na veřejně přístupném místě ve škole a zároveň v DiPSy pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Tímto se rozhodnutí považují za oznámená. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají.

Upravené výsledky po náhradním termínu talentové zkoušky