Ikona
Bakalář
Česky English

Studium

Organizace školního roku 2023/2024 

Vyučování začíná v pondělí 4. 9. 2023 – sudý týden.

Vyučování bude v 1. pololetí ukončeno ve středu 31. 1. 2024.

Vyučování bude v 2. pololetí ukončeno v pátek 28. 6. 2024.

 

Prázdniny

Podzimní:       čtvrtek 26. 10. 2023 – pátek 27. 10. 2023

Vánoční:        sobota 23. 12. 2023 – úterý 2. 1. 2024

(Vyučování začíná ve středu 3. 1. 2024)

Pololetní:       pátek 2. 2. 2024

Jarní:             pondělí 12. 2. 2024 – neděle 18. 2. 2024

Velikonoční:   čtvrtek 28. 3. 2024

Hlavní:           sobota 29. 6. 2024 – neděle 1. 9. 2024

 

Školní rok 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

 

Platby žáků v školním roce  2023/2024

 

Název platby

Částka v Kč

Číslo účtu školy

Variabilní symbol

Termín splatnosti

Adaptační kurz pro 1. ročníky 

1.G: 2 650 Kč

1.K: 2 650 Kč

1.P: 1 960 Kč

7935191/0100

jedinečné číslo žáka

15.8.2023

Materiál na výuku pro 1.- 4. ročníky (výtvarné obory)

2 200,-/ročně

7935191/0100

jedinečné číslo žáka

30.9.2023

Materiál na výuku pro 
1. ročník (Produkční činnost v umění a reklamě)

 600,-

7935191/0100

 

 

jedinečné číslo žáka

30.9.2023

Ubytování v domově mládeže

1 300,-/měs.

7935191/0100

jedinečné číslo žáka

do 15. dne v daném měsíci

Čip a klíče škola + čip a klíče

dílny (pro 1. ročníky)

200 Kč + 200 Kč

Hotově první školní den

Vratná záloha

4.9. 2023


Jedinečné číslo žáka = osobní číslo přidělené v rámci přijímacího řízení.

Všem rodičům / zákonným zástupcům bude ještě připomenut e-mailem.

Do poznámky pro příjemce je nutno připsat název platby.