Ikona
Bakalář
Česky English

Výjezd studentů do Londýna a CornwalluV prvním jarním týdnu (20. 3. – 26.3. 2022) navštívilo přes 40 studentů  1. – 3. ročníku Velkou Británii.  

První den této mimořádně zdařilé akce nás čekala návštěva Londýna. Začali jsme prohlídkou Greenwichského parku s Královskou observatoří, odkud jsme se lodí přepravili k Toweru. Prohlédli jsme si věže a nádvoří pevnosti, obdivovali královské klenoty, středověkou výstroj zbrojnošů i místní rezidenty, důstojné havraní opeřence, i výmluvné strážce Toweru, beefeatery. Následovala procházka pro odvážné po vrchní lávce Tower Bridge – ne každý se rád projde po prosklené podlaze s pohledem několik desítek metrů pod sebe. Den byl sotva v polovině a zážitky vydal spíše už za dva, ale nás čekalo ještě putování po jižním břehu Temže kolem radnice a divadla The Globe až k Tate Modern – bývalé elektrárně dnes plné moderního umění. Vytrvalci, kteří měli ještě dost energie, mohli zhlédnout skvělá díla René Magritta či Fontánu Marcela Duchampa.  V podvečer jsme přešli přes moderní Fosterovu lávku Millenium Bridge do City k velkolepé barokní katedrále sv. Pavla.

Během následujících dnů jsme navštívili Stonehenge, univerzitní město Exeter s katedrálou založenou v normanském období, Tintagel Castle spjatý s artušovskými legendami, přístavní město Plymouth a národní park Dartmoor, opředený pověstmi o psu baskerwillském. Poznávali jsme Cornwall a jeho další přírodní krásy – útesy nejzazšího jihozápadního výběžku Land´s End, město Marazin s klášterem na ostrově St. Michael´s Mount, na západním pobřeží pak i ráj surfařů Newquay s krásnými plážemi.

Poznávat místa je jistě krásné, avšak poznávat lidi je pravým požehnáním, praví klasik. Třetí večer jsme konečně zakotvili u hostitelských rodin v přímořském městečku Newquay. Rodiny nás přijaly s otevřenou náručí a celá posádka autobusu včetně řidičů, průvodce a učitelů měla zažít tři večery anglické pohostinnosti, lámaných i méně lámaných konverzací s domácími, jejich dětmi, rodiči, příbuznými, kamarády i mazlíčky, poznávání technických tajů anglických domácích spotřebičů, ochutnávání místních jídel a sdílení zážitků a zkušeností. Každý si odnesl vzpomínky i snímek z focení se svou dočasně adoptovanou cornwallskou rodinou.

Poslední den byl zaměřen opět na poznávání Londýna. Na Trafalgarském náměstí jsme navštívili Národní galerii (National Gallery) s mistrovskými díly od středověku do 19. století, zkrátka od Leonarda až po Vincenta. Odpoledne vyhlídka z London Eye, pak večerní ruch velkoměsta na Piccadilly Circus a už tu byl čas na návrat a zpáteční noční přejezd Francií, Belgií a Německem zpátky do Čech.

Zažili jsme spolu sedm intenzivních dní. Cestování s sebou přináší nejen příjemné zážitky, ale také zkušenosti s nepohodlím, čekáním, situace, v nichž se učíme trpělivosti se svým okolím i sami se sebou. Po pár dnech nepohodlí se ovšem naše schopnost překonávat překážky zvyšuje a my se vracíme domů bohatší nejen o zážitky, ale také zkušenější, vyspělejší. Dají-li bohové a epidemická situace, čeká nás v příštím roce další putování, tentokrát pro změnu … do Walesu?