Ikona
Bakalář
Česky English

Aktuality z DM


Zhodnocení průběhu prvního pololetí školního roku 2022/2023 v domově mládežeZhodnocení průběhu druhého pololetí školního roku 2021/2022 v domově mládeže

Také ve druhém pololetí jsme připravili žákům anketní otázky. Nejprve na téma čtenářská gramotnost. Zajímalo nás, jestli mají žáci podmínky pro četbu a pokud ano, proč čtou nebo nečtou. Ankety se zúčastnilo celkem 55 žáků 1. až 3. ročníků.Zhodnocení průběhu prvního pololetí školního roku 2021/2022 v domově mládeže

K ubytování se na začátku školního roku přihlásilo 84 žáků, z toho 6 chlapců. Doufali jsme, že přes trvající protiepidemická opatření bude provoz domova mládeže fungovat bez dalších omezení a že se nám podaří uskutečnit všechno, co jsme naplánovali.