Ikona
Bakalář
Česky English

Fulltextové vyhledávání

Přijímací řízení obor Design interiéru a bytových doplňků

Kód oboru: 82-41-M/14
Obor studia: Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků)
Forma studia: denní

Přihláška ke studiu

Vyplnění tiskopisu přihlášky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou
Potvrzení od lékaře na přihlášce
Potvrzení prospěchu ze ZŠ ředitelem základní školy
Zapsání vybraného data pro konání talentové zkoušky
Odeslání vyplněné přihlášky na střední školu nejpozději do 30. 11. 2021

Součástí přijímacího řízení

Posouzení prospěchu z předmětů základní školy (ČJ, CJ, D) z 1. a 2. pololetí 8. třídy nebo odpovídajícího ročníku, ve kterém žák plní povinnou školní docházku.
Krátký motivační pohovor. 

Talentová zkouška se koná v jednom dni a skládá se z následujících částí:

kresba dle modelu
volné téma
prostorová tvorba 
test prostorové představivosti 
Předložení 15 ks vlastních výtvarných prací dle pokynů v příloze „Domácí práce požadavky“.

Plánovaný nejvyšší možný počet přijímaných žáků na umělecké obory pro školní rok 2022/2023

Kód oboru

Obor studia

Forma studia

Počet žáků

82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů (Oděvní design)

denní

 

60 žáků

82-41-M/05

Grafický design

denní

82-41-M/14

Textilní výtvarnictví (Design interiéru a bytových doplňků)

denní