Ikona
Bakalář
Česky English

Projekty

Erasmus+

 logo erasmus.jpg

Projekt nazvaný 2Bbetter v rámci programu Erasmus+.

Klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

 

Délka trvání projektu 01. 09. 2022 až 30.06. 2023

 

ebensee.JPGRakousko, Ebensee - modeschule, jobshadowing

 

 

 

  

Napříč vzděláním II

 
Od 1. 9. 2019 realizuje SŠD dvouletý projekt Napříč vzděláním II č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013057 s rozpočtem 1 055 576 Kč. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií. Cílem projektu je další rozvoj školy, zkvalitnění výuky, prohloubení znalostí
a dovedností pedagogických pracovníků a navázání další spolupráce s budoucími
zaměstnavateli.
V rámci projektu proběhnou školení v klíčových oblastech vzdělávání, bude podpořeno
kariérové poradenství, dojde k setkání s regionálními zaměstnavateli a s odborníky z praxe,
výuka bude rozšířena o metodu CLIL (výuka v cizím jazyce) a budou podpořeni žáci ohrožení
školním neúspěchem. Součástí projektu jsou i projektové dny ve škole a mimo školu.
 
Kontaktní osoba: Ing. Iva Valenová,
iva.valenova@seznam.cz, +420739239683

iva.png

 

ukončené projekty: 

Erasmus+   

Blog Erasmus

Řemesla v moderní době