Ikona
Bakalář
Česky English

Výstava v Městské knihovně NymburkDatum konání:
1.3.2022
Datum ukončení:
31.3.2022

Výstava prací žáků naší školy ve vestibulu Městské knihovny Nymburk.

Zátiší encyklopedie definuje takto:

Zátiší je žánr uměleckého díla, který různými výtvarnými metodami a prostředky zobrazuje soubory předmětů neživé a někdy i živé přírody. Často to bývá nádobí, náčiní, kuřácké potřeby, sběratelské kuriozity, potraviny, plody ovoce či zeleniny, rostliny, zvířata ulovená i živá, nerosty. Výběr předmětů může být určen jejich symbolikou, tvarem, materiálem, barvou, rozměry, dobovým vkusem. 

Téma zátiší je klasická výtvarná disciplína s kořeny v antice, německy je to Stilleben, anglicky Still life a francouzsky Nature morte.

Zátiší je zobrazení s přesnými detaily usilující o vyjádření různosti materiálů zobrazovaných předmětů. Okouzlení materiálem připomíná pomíjivost všeho smyslového a krásného na tomto světě. V zátiších nalezneme často takové věci jako lebku, přesýpací hodiny, vyhořelé svíčky nebo prasklé struny jako motivy marnosti, pomíjivosti – vanitas, přímo poukazující na konečnost bytí. Všech krás, které nám umění, příroda i předměty každodenního života nabízejí, si máme sice všímat a mít z nich požitek, avšak nesmíme je přeceňovat.

Studenti si na tomto náročném tématu v prvním ročníku studia na střední škole zkouší různé výtvarné techniky.  

Na výstavě naleznete zátiší kreslené tužkou, pastelem a malované temperou. Při malbě žáci nepracovali pouze standardními barevnými odstíny, ale vnesli do tvorby i různá barevná spektra a monochromatické vnímání.

 

 Autoři vystavených prací: 

Josef Švejda, Anežka Salamánková, Lukáš Najman, Anežka Kalousková, Eliška Voříšková, Viktória Kisselová, Andrea Brožová, Klára Honegerová

 videopozvánka od SNEWS