Ikona
Bakalář
Česky English

Dějiny kultury v cizích jazycích

Popis projektu

Projekt řeší problematiku vzdělávání žáků střední školy v cizích jazycích s důrazem na odbornost ve všech ročnících studia. Zpracováním tří výukových modulů Dějiny kultury v anglickém, německém a ruském jazyce a jejich zařazením do ŠVP pro umělecké obory vyučované na naší škole (Oděvní design a Grafický design) dojde k zajištění jazykové odborné přípravy žáků v dostatečné míře. Součástí výukových modulů budou i aktivity uskutečňované mimo prostory školy: programy a exkurze v cizojazyčně mluvících zemích zaměřené na návštěvy galerií a kulturních center s aktivitami v cizím jazyce, metodika a slovníčky pro odbornou terminologii. Výukové moduly se stanou součástí školního vzdělávacího programu školy. 
 

Cíl projektu

Základním cílem projektu je zkvalitnění počátečního vzdělávání prostřednictvím rozvoje znalostí, schopností a dovedností žáků v jazykové oblasti. Hlavní náplní projektu je zpracování tří výukových modulů Dějiny kultury v cizím jazyce (angličtině, němčině a ruštině), které budou základem pro výuku cizích jazyků s důrazem na odbornost.  Zapracováním témat z oblasti dějin kultury do výukových modulů a průřezového tématu Člověk a společnost do vyučovaných předmětů bude vytvořen základ pro zvýšení odborné jazykové gramotnosti žáků. Součástí modulů budou i aktivity uskutečňované mimo prostory školy: programy a exkurze v cizojazyčně mluvících zemích pro žáky zaměřené na návštěvy galerií a kulturních center s aktivitami v cizím jazyce. Součástí modulů budou cizojazyčné slovníky odborných výrazů v příslušném jazyce. Pro uskutečnění  aktivit, které souvisí s výukou v budově školy,  dojde k vybudování odpovídajícího zázemí - multimediální jazykové učebny s projekční technikou, s připojením k internetu a s výukovými pomůckami (poslech), knihovnou a zázemím pro jazykové vzdělávání. Výsledkem projektu bude zvýšení kvality výuky a celkové vzdělanosti žáků, zavedení nových vyučovacích metod, organizačních forem výuky a činností s důrazem na mezipředmětové vazby, které vedou k rozvoji klíčových kompetencí, a využívání informačně-komunikačních technologií v rámci nově zpracovaných výukových modulů Dějiny kultury v cizím jazyce. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 Akce projektu:

Drážďany - Benátky severu

 
prosinec 2012

Projekt Dějiny kultury v cizích jazycích pokračoval dalším úspěšně realizovaným výjezdem do německy mluvící destinace. Tentokrát se vydaly druhé ročníky SŠOGD do města, které má přezdívku Florencie severu či polabské Benátky. Asi správně hádáte, jde o Drážďany, krásné město, které bylo za druhé světové války srovnáno se zemí, aby se posléze jako fénix z popela znovu zrodilo a zalesklo ve své někdejší kráse. Příjemně malebné historické jádro zvládli studenti projít celé. Stopy války pomalu a definitivně mizí z ulic města, přesto v každém knihkupectví nakoupíte pohledy a publikace, které připomínají strašlivou podobu přízračných budov zničených při spojeneckých náletech v únoru 1945. O to více vnímáte současnou moderní a zároveň krásně zrekonstruovanou historickou podobu města. Asi nejpůsobivější je nedávno dokončená rekonstrukce "národního kostela" Frauenkirche. 
Studenti, kteří se v rámci výuky DVK (dějiny výtvarné kultury) seznamují s historickými památkami a uměleckými díly minulosti, však oceňují mistrovská díla vystavená v Galerii starých mistrů ve Zwingeru. Tato unikátní sbírka děl těch největších osobností světového malířství musí oslovit každého. Všichni studenti, kteří navštíví tuto galerii, si již provždy vybaví nejkrásnější vystavované dílo - Rafaelovu Sixtinskou Madonu, určitě si vzpomenou i na osudy Rembrandta, který na zde vystavovaném portrétu má ještě po boku svou milovanou Saskii, či si představí bouřlivou mnohačetnou domácnost Vermeera van Delft, který jistě často nezažil takové klidné chvíle, jako děvče na jeho obrazu Dívka čtoucí dopis.
Architektonické památky a umělecká díla v galerii vystřídala závěrem zájezdu i nezaměnitelná atmosféra drážďanských adventních trhů či pohádkově vyzdobený barokní zámek Moritzburg.
Mgr. Monika Fandáková

Berlín , město mnoha tváří

 
listopad 2012

Díky finanční podpoře z EU navštívili studenti školy, po říjnovém výjezdu do Londýna, Berlín. Město, které je velmi úzce spojeno s naší moderní historií. Město, které si prožilo několikrát za poslední desetiletí okamžiky, které by raději vymazalo z paměti. Těžko byste hledali evropskou metropoli, kde by bylo méně historických budov a která by na první pohled více připomínala Jižní Město v Praze. Přesto, pokud se studentů zeptáte, tak vám většinou odpoví, že se jim v Berlíně líbilo. Město, které bylo téměř srovnáno se zemí za druhé světové války a které bylo tři desetiletí rozděleno hrozivou berlínskou zdí , si dokáže své návštěvníky získat. Právě třeba zbytky té zdi, která varuje už navždy před tím, čeho jsme v civilizované společnosti schopni. A právě u této zdi začíná většina prohlídek Berlína. Teprve, když u ní studenti stáli, začali mnozí plně chápat, co znamenala "železná opona" nebo "rozdělená Evropa", "totalita" a další, do té doby možná prázdné pojmy. Také suvenýry, které si z Berlína vezete, nejsou stejné jako ty, které přivážíte z jiných míst. Jsou to kousky berlínské zdi, fotografie rozbombardovaného Berlína či "německé vízum". 
Právě ilustrace k nejnovějším dějinám byly jedním z cílů naší exkurze. Kromě samotného Berlína jsme navštívili i zámeček Cecilienhof u nedaleké Postupimi. Místo, kde byla podepsaná postupimská dohoda, kde bylo rozděleno po válce Německo, ale vlastně i celá Evropa, kde zněly chladné kalkulace, jak to bude dál, jak zlomit agresi Japonska atomovou bombou. Kulatý stůl, který jsme v Cecilienhofu viděli, byl svědkem všech rozhodnutí, která ovlivnila i životy našich dědečků a babiček, našich rodičů i nás samých. Po Cecilienhofu jsme udělali několik kroků v historii zpět. Vrátili jsme se k počátkům moderního Německa, které jsou spojeny s braniborskými Hohenzollerny. Navštívili jsme zámeček Fridricha Velikého - Sanssouci, kde se opravdu žilo "bez starostí", jak napovídá sám název. Stupňovité terasy osázené vinnou révou a rozkošný rokokový zámeček na nás dýchly klidnou atmosférou 18. století. No a v historii jsme pak již nadlouho zůstali - navštívili jsme jak berlínskou Gemäldegalerii, tak nádherné monumenty Pergamonského oltáře, Ištařiny brány z Babylonu či trhové brány z Milétu v Pergamonmuseu. Lákavým cílem bylo i Neues Muzeum s tajemnou Nefertiti.
Příjemnou tečkou za celou exkurzí bylo malebné historické městečko Míšeň. V míšeňské porcelánce absolvovali studenti skvěle didakticky propracovanou prohlídku jednotlivých fází výroby porcelánu, aby se poté zašli podívat na míšeňský hrad Albrechtsburg, kde celý příběh evropského porcelánu začal.
Tři dny, které studenti v Německu prožili, byly náročné. Ale málokdo by řekl, že byl zklamán. Kromě klasických cílů umělecko-historických exkurzí jsme tady totiž stáli tak blízko událostem z naší nedávné historie, že z toho chvílemi až mrazilo
.
Mgr. Monika Fandáková

Anglie moderní, magická i konzervativní

 
říjen 2012

V týdnu od 8. do 13.října se uskutečnil v rámci tohoto projektu výjezd studentů do Anglie.  Projekt se zaměřuje na dějiny výtvarné kultury prostřednictvím cizích jazyků, což není pro mnohé úplně jednoduchá záležitost. Během čtyř dnů studenti absolvovali návštěvu mnoha památek, galerií a významných míst ostrovní země. Ovšem na každém místě, které navštívili , je čekala řada sice zajímavých ale často i velice náročných úkolů v pracovních listech. Listy zpracovávali všichni jednotlivě, ale hodnocení probíhalo za skupiny, kterých bylo pět. Každý jedinec se tedy musel snažit, aby pro svou skupinu získal co nejvíce bodů. A že to bylo vážně dost náročné, o tom svědčí skutečnost, že většina úkolů i textů v pracovních listech byla v angličtině. Každý den probíhalo dílčí hodnocení jednotlivých úkolů a na cestě zpět bylo provedeno vyhodnocení celkové. Soutěživý duch i přátelská atmosféra zaznívala z každého potlesku pro vítěze. 
A která místa naši studenti navštívili? Zejména jsme se věnovali podrobné prohlídce Londýna,  pěšky jsme si prošli východní část města mezi Britským muzeem, Covent garden, katedrálou sv. Pavla a Towerem. Potom také Kensington, Hyde park a Oxford Street. S pracovními listy a mapou se vázal přechod jednotlivých skupin od Westminsteru k Trafalgárskému náměstí.  Kromě pěších tras jsme se svezli i metrem, což pro mnohé zůstane zřejmě silným zážitkem. Většina z nás si jasně uvědomila přednosti pražského metra.
Hlavní náplň však tkvěla v návštěvě muzeí a historických objektů Londýna a okolí. Britské muzeum je nyní pro studenty již pevně propojeno s Rozetskou deskou, monumentem, Ramesse II., antickými chrámy či mumií muže z Lindow. Neopakovatelná atmosféra Westminsterského opatství se pojí také s řadou zajímavých informací, které studenti čerpali z elektronického průvodce, k němuž se vázala řada úkolů v pracovních listech.  A ti, kteří rádi vnímají krásu slavných obrazů starých mistrů, si užili návštěvu Národní galerie.  Část sbírek jsme si prošli se společným výkladem a k části se opět vázaly pracovní listy. A dnes již není mezi studenty ani jeden, který by nepoznal van Eyckovu Svatbu Arnolfiniových, Holbeinovy Vyslance, či Bitvu u San Romana od Paola Uccella.
Nejen Londýn a jeho památky však byly cílem našeho putování po zemi za La Manchem.  Vydali jsme se i do tajuplného Stonehenge, kde jsme si užili magickou atmosféru místa za typického anglického počasí  - drobného deště. Fascinovala nás i nedaleká nádherná katedrála v Salisbury s nejvyšší gotickou věží své doby či zbytky původního Salisbury v Old Sarun.
A dala by se jmenovat ještě celá řada míst, která jsme navštívili. Všechna byla zajímavá. Ať už byl někdo zaskočen architektonickou pestrostí londýnských staveb, kdy v blízkosti starobylého Toweru se tyčí do výše desítek a desítek metrů prosklené výškové stavby či pestrostí tváří z různých konců světa, které jsme v ulicích města potkávali, či prostě jen atmosférou mnohamilionového megapolis, kde se kříží, střetávají ale i snoubí tradice s výzvou budoucích staletí
.
Mgr. Monika Fandáková

Přípravná cesta do Berlína

 
červen 2012

berlin

V rámci projektu Evropského sociálního fondu v ČR a Evropské unie - Investice do rozvoje vzdělávání navštívili učitelé SŠOGD Lysá nad Labem koncem měsíce června již druhou destinaci - po Londýnu tentokrát Berlín. Projekt má studentům umožnit cestu za poznáním uměleckých památek a rozšířit jejich jazykovou praxi v cizojazyčném prostředí. Úkolem skupiny učitelů bylo připravit program a materiály pro podzimní výjezd se studenty. Hlavní náplní podzimního výjezdu bude studium uměleckých památek v Berlíně a Postupimi. Zároveň půjde i o konfrontaci s živým jazykem v německy mluvícím prostředí. Cílem cesty budou nejdůležitější umělecké památky Berlína, které studenti navštíví a při jejich prohlídce budou postupovat podle pracovních listů. Pracovní listy vzniknou na základě studijní cesty učitelů, kteří během tří dnů navštívili většinu velkých muzeí, galerií a památkových objektů, ze kterých pro podzimní cestu vyberou jen ty, které se v rámci projektu budou zpracovávat co možná nejzajímavěji a přinesou co nejvíce podnětů uměleckých i jazykových. Postupně se tedy zpracovávají pracovní listy pro Gemäldegalerie, Neue Nationalgalerie a Pergamonmuseum. Tato místa budou tvořit základní osnovu pro práci studentů s historickými prameny, uměleckými památkami, ale také s německým (ale i anglickým a ruským) jazykem a německými reáliemi. V některých objektech budou vyhledávat sami na základě cizojazyčných informací potřebná fakta, jinde pak budou vedeni českým výkladem, ale vždy bude kladen důraz na produktivní samostatnou práci.  V rámci výjezdu navštíví i taková historická místa jako je Postupim, zámek a park Sanssouci a zámeček Cecilienhof, kde probíhala jednání Postupimské konference. Propojí tak své teoretické znalosti z dějin se skutečnými zážitky z míst, kudy dějiny opravdu kráčely. Vzhledem k finančním možnostem projektu se tak zajímavým způsobem bude moci seznámit s  historickými místy a uměleckými poklady evropských zemí větší množství studentů, než tomu na škole bylo doposud.

Přípravná cesta do Londýna

 
květen 2012

london

V rámci projektu Dějiny kultury v cizích jazycích navštívili učitelé naší školy závěrem měsíce dubna Londýn. Úkolem skupiny učitelů je připravit program a materiály pro podzimní výjezd s žáky. Hlavní náplní podzimního výjezdu bude studium uměleckých památek v Londýně a zároveň živého jazyka v anglicky mluvícím prostředí.

Cílem cesty budou nejdůležitější umělecké památky Londýna. Při jejich prohlídce budou postupovat podle pracovních listů, které vzniknou na základě dubnové studijní cesty učitelů. Proto během čtyř dnů navštívili učitelé většinu velkých muzeí, galerií a památkových objektů, ze kterých pro podzimní cestu budou vybrány jen ty, které se v rámci projektu budou zpracovávat co možná nejzajímavěji a přinesou co nejvíce podnětů uměleckých i jazykových.

Postupně se tedy zpracovávají pracovní listy např. pro Národní galerii, Britské muzeum a Westsminster. Tato místa budou tvořit základní osnovu pro práci studentů s historickými prameny, uměleckými památkami, ale také s anglickým jazykem a reáliemi. V některých objektech budou vyhledávat sami na základě anglických informací potřebná fakta, jinde pak budou vedeni českým výkladem, ale vždy bude kladen důraz na produktivní samostatnou práci.  Vzhledem k finančním možnostem projektu se tak zajímavým způsobem bude moci seznámit s uměleckými poklady Londýna větší množství studentů, než tomu na škole bylo doposud.