Ikona
Bakalář
Česky English

Napříč vzděláním II

 
Od 1. 9. 2019 realizuje SŠD dvouletý projekt Napříč vzděláním II č.
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0013057 s rozpočtem 1 055 576 Kč. Projekt je spolufinancován
Evropskou unií. Cílem projektu je další rozvoj školy, zkvalitnění výuky, prohloubení znalostí
a dovedností pedagogických pracovníků a navázání další spolupráce s budoucími
zaměstnavateli.
V rámci projektu proběhnou školení v klíčových oblastech vzdělávání, bude podpořeno
kariérové poradenství, dojde k setkání s regionálními zaměstnavateli a s odborníky z praxe,
výuka bude rozšířena o metodu CLIL (výuka v cizím jazyce) a budou podpořeni žáci ohrožení
školním neúspěchem. Součástí projektu jsou i projektové dny ve škole a mimo školu.
 
Kontaktní osoba: Ing. Iva Valenová,
iva.valenova@seznam.cz, +420739239683

iva.png