Ikona
Bakalář
Česky English

ZHODNOCENÍ AKTIVIT V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZA PRVNÍ POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2023/2024První pocit je nejdůležitější a my jsme se snažili, aby byl co nejlepší. Pro koho? Pro nové žáky, které jsme přijali k ubytování v domově mládeže. Chtěli jsme je poznat, seznámit mezi sebou a s námi, a provést je po Lysé nad Labem – jejich novým domovem na další čtyři roky. Opustit rodinu není jednoduché a pobyt v dobrém kolektivu může všem náročný začátek usnadnit. I proto organizujeme různé společné aktivity. Jednou z nich byl táborák. Zpívalo se s kytarou, někteří opékali buřty a společně si užili pěkný večer. Na každý měsíc máme stanovené téma, o kterém si myslíme, že by žáky mohlo nebo mělo zajímat a připravujeme pro ně z dané oblasti besedy nebo diskusní večery. Často je součástí anketa, abychom získali informace, jak je žákům téma blízké. Téma na měsíc říjen bylo „Jak se efektivně učit“. Seznámili jsme je s metodami, které jim mohou usnadnit přípravu na vyučování. Prostřednictvím anketních otázek jsme zjišťovali, jak žákům učení jde, jak hodnotí svoje schopnosti učit se, a jestli nepotřebují radu od spolužáka nebo paní vychovatelky. Všem byla nabídnuta jakákoliv pomoc, například zajištění lepších podmínek pro domácí přípravu, nebo přezkušování látky pro získání větší jistoty pracovat s naučeným textem. Koncem října je svátek Halloween a výzva žákům k uspořádání soutěže masek u příležitosti tohoto svátku vždycky zabere. Máme radost, že se najdou kreativní jedinci (jak jinak u nás ve škole), kteří nelitují svého volného času a někdy i peněz, aby se společně s námi pobavili. V době covidové jsme vynechali a už jsme si mysleli, že se k letité tradici nebudeme vracet. Ale protože byl letos o uspořádání této akce zájem, šli jsme do toho. Počet masek byl takový, že se málem nevešly do společného záběru fotografa. Šanci na vítězství měly hlavně ty, které ke svojí prezentaci připojily i nějaký příběh na vysvětlenou. Vítězové byli všichni zúčastnění! Téma měsíce listopad znělo „Přemýšlejte o tom, co jíte“. Zdravá výživa je základem zdravého životního stylu stejně jako pravidelný pohyb, relaxace a duševní pohoda. Předložili jsme žákům „Desatero správné výživy“, které jim mělo pomoci zamyslet se nad tím, jak se stravují a jestli není potřeba v jejich stravování něco změnit. Na závěr jsme uspořádali anketu, jejíž smyslem bylo zjistit, zda žáci při jídle myslí na svoje zdraví a také, kolik z nich využívá služby školní restaurace Primirest. Počet žáků, kteří se tam stravují poslední dobou stoupá. Jistě to není jen příznivou cenou, ale kvalita stravy se pořád zlepšuje. Máme radost, že ubývá vyváření v kuchyňkách domova mládeže. Prosinec patřil tradičně k svátkům vánočním a všemu co k nim patří. Letos se ve všech výchovných skupinách peklo cukroví a do pečení se zapojili i chlapci, kteří si hravě poradili s náhradou chybějícího kuchyňského náčiní. Každá výchovná skupina si uspořádala svůj večírek, někteří si rozdávali dárky a u vánočního nealkoholického punče sledovali filmy.  Zapojila se většina žáků, a to navodilo milou atmosféru před vypuknutím nekrásnějších svátků v roce. V lednových besedách jsme se zaměřili na to, jak je důležitý je pro člověka pitný režim. V anketě jsem se zeptali, jestli se žáci o správný pitný režim zajímají a také na to, jaké nealkoholické nápoje nejčastěji pijí. Dvě třetiny žáků se zajímají o správný pitný režim, orientují se v tom, co je tělu prospěšné a snaží se dbát o své zdraví. Ostatní se dozvěděli něco nového a snad si vzali pro sebe nějaké poučení. A o to nám při těchto aktivitách jde.

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže