Ikona
Bakalář
Česky English

Zhodnocení průběhu druhého pololetí školního roku 2022/2023 v domově mládežeDesatero domova mládeže je soubor pravidel, které by měli žáci dodržovat. Pozdrav je jedním z nich. Často se ale setkáváme s tím, že kolem nás žáci chodí, jako by nás neviděli. Únorové téma etiketa pozdravu bylo tedy do plánu besed zařazeno proto, abychom některým žákům připomněli, že zdravit je slušnost. V úvodu besedy byly žákům rozdány anketní lístky, abychom zjistili, jak se žáci orientují v této oblasti. Výsledky ukázaly, že etiketa pozdravu je pro většinu žáků známá věc a v tom, kdo zdraví první téměř nechybovali. Realita však bývá trochu jiná. Ve způsobech podání ruky by však někteří chyby dělali. Smyslem ankety a následné besedy bylo předat žákům informace, které třeba neznají a vysvětlit, jak se správně chovat.
V březnu jsme zopakovali po dvou letech téma cigareta. Do anketních otázek jsme přidali novou, o užívání elektronických cigaret. Zjistili jsme, že žáci mají mylné představy o (ne)škodlivosti elektronických cigaret a je nutné se k této problematice znovu vrátit. Porovnání výsledků o užívání klasických cigaret s rokem 2021 ukázalo mírné zlepšení.
V měsíci dubnu jsme se žáky hovořili o závislosti na hazardu – gamblerství. Hraní je součástí života člověka, ale jako každá vášeň musí mít svá pravidla. Hovořili jsme o zásadách, které je při hře dobré dodržovat, o tom, jak rozpoznat, že má někdo s hraním problém a kam se obrátit o pomoc. Pozitivním zjištěním bylo, že nikdo prozatím tento problém nemá a ani ve svém okolí ho nevnímá.
V květnu jsme se zaměřili na novodobé závislosti jako je workoholismus, závislost na sociálních sítích, mobilu nebo třeba zdravém jídle. I tyto závislosti znepříjemňují život závislému i jeho okolí. Je důležité žáky upozornit, jak vzniká závislost a co s tím dělat.
Poslední předprázdninové besedy jsme věnovali oddychovému tématu – znamením zvěrokruhu. Zajímalo nás, zda žáci znají charakteristiku znamení, ve kterém se narodili a mají pocit, že odpovídá jejich povaze. Zjistili jsme, že více než polovina žáků se o tuto problematiku zajímá a myslí si, že i doba narození dokáže ovlivnit povahu člověka.

Práce vychovatele s výchovnou skupinou přináší uspokojení, pokud se sejdou žáci, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas nejen sami sobě, ale i skupinovým aktivitám. Při nich se vzájemně lépe poznávají a každý svým způsobem projeví i vlastnosti a dovednosti, které by jinak zůstaly skryty. Za celoroční úsilí ve škole i na domově mládeže jsme žáky odměnili zakoupením uzenin na opékání a oni nás zase písničkami, které jsme si společně při táboráku zazpívali.

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže