Ikona
Bakalář
Česky English

Zhodnocení průběhu prvního pololetí školního roku 2021/2022 v domově mládežeK ubytování se na začátku školního roku přihlásilo 84 žáků, z toho 6 chlapců. Doufali jsme, že přes trvající protiepidemická opatření bude provoz domova mládeže fungovat bez dalších omezení a že se nám podaří uskutečnit všechno, co jsme naplánovali. A to se prozatím povedlo nejen v oblasti výchovy a vzdělávání, ale také v oblasti zvelebování prostor domova mládeže.

Výchovný program obsahuje nabídku dobrovolných volnočasových aktivit, ale také různé vzdělávací akce. Jejich součástí mohou být různé ankety, které pro žáky připravujeme, abychom zjistili úroveň jejich vědomostí v dané oblasti. V uplynulém období jsme zařadili besedy na téma kyberšikana a stalking. Zjistili jsme, že kyberšikanu (listopad 2021) chápou žáci jako společenský problém, který může mít fatální následky. Většinově vyjádřili názor, že tato problematika není často řešena, málo se o ní mluví i učí. Uvědomují si, že slabší jedinci mohou velmi trpět a může to mít dopad na jejich duševní i fyzické zdraví. Proto si přejí více osvěty, aby ti, kterých se to týká, našli podporu a řešení svojí situace. Pozitivním zjištěním bylo, že se prozatím s kyberšikanou osobně nesetkali. V lednu jsme zařadili do programu téma stalking. Anketní lístek obsahoval popis různých projevů stalkingu a otázku, zda se žáci s tímto problémem setkali a pokud ano, jak ho řešili. V tomto případě bohužel 7 žáků popsalo svoji zkušenost, kdy došlo ke stalkingu ať už u nich osobně nebo u někoho v rodině. Svojí situaci řešili ignorací stalkera, v jednom případě zasahovala Policie ČR. Smyslem zařazení tohoto tématu bylo popsat žákům projevy stalkingu a podpořit je, aby nedovolili komukoliv zasahovat do jejich života špatným způsobem.

Velkou radost máme z toho, že se nám podařilo vyměnit všechna lůžka za nová, pořídili jsme tři velké chladničky a čalouněné židle do pokojů. V obnově vybavení budeme nadále pokračovat a věříme, že i v letošním roce dojde k dalším úpravám jako je výmalba prostor, výměna osvětlení a podlahových krytin

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže