Ikona
Bakalář
Česky English

Zhodnocení průběhu druhého pololetí školního roku 2021/2022 v domově mládeže



Také ve druhém pololetí jsme připravili žákům anketní otázky. Nejprve na téma čtenářská gramotnost. Zajímalo nás, jestli mají žáci podmínky pro četbu a pokud ano, proč čtou nebo nečtou. Ankety se zúčastnilo celkem 55 žáků 1. až 3. ročníků. Podmínky ke čtení v rodinách většinou mají, ale skutečně čte zhruba polovina dotázaných. Výsledky ankety a úroveň odpovědí také potvrdily, že žáci, kteří se četbě skutečně věnují, jsou schopní lépe formulovat svoje myšlenky, rozepsat se o svých pocitech z četby a vyprávět o obsahu knížek, které je zaujaly.

Druhá anketa měla název „Jak se (ne)zdravě stravuji“. Cílem bylo zjistit, jak se žáci stravují při pobytu v domově mládeže a kolik z nich navštěvuje školní restauraci Scolarest. Ankety se zúčastnilo celkem 61 žáků, tedy celkem 91 % předpokládaných účastníků – dívek a chlapců z 1. – 3. ročníků školy. Z odpovědí vyplynulo, že služby Scolarestu využívá 62 % ubytovaných žáků (pravidelně i nepravidelně). Druhá otázka byla zaměřena na to, jak si žáci zajišťují stravu, pokud nenavštěvují jídelnu pravidelně nebo vůbec. Převážná většina si připravuje stravu v kuchyňkách domova mládeže, někteří využívají možnost dovozu jídla z místních restaurací. Co přesně žáci jedí jsme nezjišťovali, protože o připravované stravě míváme celkem jasnou představu podle vůně, která se line po patrech domova mládeže. I málo někdy bývá příliš, a i to je důvod, abychom usilovali o větší přízeň žáků vůči službám školní jídelny Scolarest.

Před koncem školního roku jsme na téma zdravé stavování navázali besedami o poruchách příjmu potravy jako je mentální anorexie, bulimie a záchvatovité přejídání. Ukázalo se, že zejména žákyně jsou poměrně dobře informovány o těchto závažných psychických onemocněních. Pokud můžeme soudit podle jejich vyjádření a vycházet ze zkušeností, které se žáky máme, tento problém se v současné době nikoho z nich netýká.

Většina žáků ubytovaných v domově mládeže studuje umělecký obor a jejich výuka mnohdy končí v pozdních odpoledních hodinách. Večerní čas věnují přípravě na vyučování a individuální relaxaci. Přesto někteří chtěli svůj volný čas trávit aktivně, a proto využívali nabídku pravidelných volnočasových činností. Jednalo se především o aerobik, jógu nebo kondiční cvičení v posilovně.

Práce vychovatele s výchovnou skupinou přináší uspokojení, pokud se sejdou žáci, kteří jsou ochotní věnovat svůj volný čas nejen sami sobě, ale i skupinovým aktivitám. Při nich se vzájemně lépe poznávají a každý svým způsobem projeví i vlastnosti a dovednosti, které by jinak zůstaly skryty. Takových akcí bylo v letošním školním roce několik. Ať už to bylo společné pečení cukroví, vánoční večírek nebo závěrečný táborák, kterého se zúčastnila převážná většina přítomných žáků. Potvrdilo se, že tyto společné aktivity jsou pro nás všechny příjemným zpestřením a budeme v nich rádi pokračovat v dalším školním roce. Starší žáci a žákyně jsou pohodoví a věříme, že i budoucí prváci dobře zapadnou do našeho kolektivu. Dne 31. 8. 2022 přivítáme do domova mládeže 27 nových žáků prvních ročníků a počet ubytovaných žáků tím stoupne na rekordních 91. Pokud tento počet vydrží, bude ubytováno nejvíce žáků od roku 1994.

Tak se na všechny už moc těšíme!

 

Mgr. Jarmila Žigová – vedoucí domova mládeže